Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szkolenie: Profesjonalna i zaawansowana obsługa reklamacji - intensywny kurs obsługi reklamacji

profesjonalna obsługa reklamacjiCele szkolenia z profesjonalnej i zaawansowanej obsługi reklamacji:

Głównym celem szkolenia jest dostarczenie pracownikom rozszerzonych umiejętności i wiedzy z zakresu rozwiązywania sytuacji reklamacyjnych i postępowania z tzw. trudnym Klientem.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Po szkoleniu uczestnicy powinni:

 • Rozumieć zjawiska zachodzące podczas obsługi reklamacji
 • Skutecznie negocjować swoje warunki obsługi reklamacji
 • Bronić się przed manipulacjami klientów
 • Tworzyć profesjonalną korespondencję w odpowiedzi na reklamacje

 

Tematyka szkolenia z profesjonalnej i zaawansowanej obsługi reklamacji:

 • GENEZA KONFLIKTÓW – IGNOROWANIE POTRZEB
  • Czym jest konflikt i etapy jego rozwoju
  • Sztuka radzenia sobie z sytuacją konfliktową
 • WOJNA Z KLIENTEM – JAWNY ATAK NA PRACOWNIKA
  • Dlaczego zasada „oko za oko” jest nieskuteczna i niedopuszczalna
  • Zestaw technik asertywnej obrony w czasie ataku
 • ZASADY OBSŁUGI REKLAMACJI:
  • Twój Klient, to trudny Klient?
  • Nieskuteczne sposoby reagowania na reklamację
  • Strategie prowadzenia rozmów reklamacyjnych
  • Zasada WIN-WIN w obsłudze reklamacji
  • Poznanie czterech skutecznych kroków rozwiązywania sytuacji reklamacyjnej
 • TECHNIKI REAGOWANIA NA ZASTRZEŻENIA KLIENTA:
  • Techniki rozprawiania się z obiekcjami Klienta
  • Nauka odróżnienia zastrzeżeń typu "mit", od zastrzeżeń typu "fakt"
  • Techniki asertywnego reagowania na krytykę
 • NEGOCJACJE REKLAMACYJNE:
  • Uświadomienie sobie własnego celu, do którego dążymy
  • Żelazne zasady negocjacji
  • Wybrane techniki negocjacyjne
 • MANIPULACJE W REKLAMACJACH:
  • Zrozumienie zjawiska wywierania wpływu
  • Wywieranie wpływu za pomocą „magicznych” słów
  • Jak odpowiadać na zarzuty – słowa wspomagające nasze argumenty
 • TWÓJ PROBLEM – NASZA GŁOWA
  • Sesja warsztatowa dotycząca rozwiązywania indywidualnych problemów obsługi reklamacji przez uczestników szkolenia

Realizacja szkolenia:

Realizacja pełnego szkolenia zajmuje 2 dni (16 godzin).

Prowadzący szkolenie:

Andrzej Piróg
Doświadczony Trener Biznesu - praktyk mający za sobą m.in. wiele lat pracy na stanowisku Menedżera ds. reklamacji w dużej korporacji międzynarodowej. Podczas swojej pracy miał okazję spotkać się osobiście z różnego rodzaju przypadkami reklamacyjnymi, które dzisiaj stanowią doskonałą bazę do dzielenia się wiedzą z innymi. Na swoim koncie ma również wiele wdrożeń projektów mających wpływ, na jakość i szybkość rozpatrywanych reklamacji.
Prowadzi szkolenia dla firm jak również zajmuje się doradztwem przy projektowaniu i wdrażaniu procedur obsługi reklamacji oraz indywidualnym coachingiem pracowników.

Zapisz się na szkolenie już teraz pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pobierz formularz zgłoszenia na szkolenie: formularz

Sprawdź termin szkolenia otwartego: terminy szkoleń

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szkolenie dla Menedżerów z zarządzania Działem Reklamacji

Zarządzanie Działem ReklamacjiZARZĄDZANIE DZIAŁEM REKLAMACJI


Cele szkolenia z zarządzania Działem Reklamacji:

Głównym celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat zarządzania Działem Reklamacji - budowania efektywnego zespołu pracowników w oparciu o nowoczesne metody zarządzania.

 


Korzyści dla uczestników szkolenia:

Po szkoleniu uczestnicy powinni:

 • Określić sytuację wewnątrz i na zewnątrz firmy i wynikające z niej zadania dla Działu Reklamacji
 • Zidentyfikować potrzeby kadrowe oraz strukturę Działu Reklamacji
 • Skutecznie rekrutować pracowników do Działu Reklamacji oraz właściwie ich motywować i rozwijać
 • Oceniać pracowników oraz stawiać im ambitne cele
 • Prawidłowo monitorować poziom satysfakcji Klientów z poziomu obsługi reklamacji i porównywać go z konkurencją

 

Tematyka szkolenia z zarządzania Działem Reklamacji:

 

 • Analiza sytuacji wewnątrz i na zewnątrz firmy
 • Określanie zadań, których realizacja jest niezbędna dla realizacji strategii Działu Reklamacji i firmy
 • Struktura Działu Reklamacji i wynikające z niej potrzeby kadrowe
 • Identyfikacja najważniejszych kompetencji pracowników odpowiedzialnych za obsługę reklamacji
 • Tworzenie opisów stanowiskowych dla specjalistów i asystentów Działu Reklamacji
 • Szkolenie pracowników obsługujących reklamacje
 • Motywowanie pracowników, przeciwdziałanie stresowi i wypaleniu zawodowemu
 • Coaching pracowników odpowiedzialnych za reklamacje
 • Ocenianie okresowe pracowników Działu Reklamacji
 • Praca zespołowa – współpraca z innymi działami firmy
 • Budowanie autorytetu przywódcy przez Szefa Działu Reklamacji
 • Mierzenie satysfakcji Klientów z obsługi reklamacji

 

Realizacja szkolenia:

Realizacja pełnego szkolenia zajmuje 2 dni (16 godzin).


Prowadzący szkolenie:

Andrzej Piróg Doświadczony Trener Biznesu - praktyk mający za sobą m.in. 5 lat pracy na stanowisku Menedżera ds. reklamacji w dużej korporacji międzynarodowej. Podczas swojej pracy miał okazję spotkać się osobiście z różnego rodzaju przypadkami reklamacyjnymi, które dzisiaj stanowią doskonałą bazę do dzielenia się wiedzą z innymi. Na swoim koncie ma również wiele wdrożeń projektów mających wpływ, na jakość i szybkość rozpatrywanych reklamacji. Prowadzi szkolenia dla firm jak również zajmuje się doradztwem przy projektowaniu i wdrażaniu procedur obsługi reklamacji oraz indywidualnym coachingiem pracowników.

Zapisz się na szkolenie już teraz pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pobierz formularz zgłoszenia na szkolenie: formularz

Sprawdź termin szkolenia otwartego: terminy szkoleń

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Warsztaty z profesjonalnej obsługi reklamacji

obsługa reklamacji - follow upObsługa reklamacji - follow up

Cele warsztatu:

Szkolenie jest dedykowane wszystkim pracownikom, którzy uczestniczyli w różnych szkoleniach z obsługi reklamacji i chcieliby sprawdzić oraz rozwinąć swoje umiejętności.

Korzyści z udziału w warsztacie:

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość doskonalić swoje kompetencje w zakresie obsługi reklamacji oraz wyeliminować swoje słabe strony.

Sposób prowadzenia warsztatu:

Przed szkoleniem zaleca się, aby uczestnicy przesłali do trenera opis sytuacji, które stwarzają im problem w czasie obsługi reklamacji od Klientów. Wszystkie te sytuacje zostaną omówione przez trenera oraz przetrenowane przez uczestników. Na bazie pozyskanych informacji i nabytych kompetencji uczestnicy będą nabywać nowe umiejętności zależne od już posiadanej wiedzy.

Czas trwania warsztatu:

1-2 dni (w zależności od poziomu doświadczenia pracowników).

Prowadzący szkolenie:

Andrzej Piróg Doświadczony Trener Biznesu - praktyk mający za sobą m.in. 5 lat pracy na stanowisku Menedżera ds. reklamacji w dużej korporacji międzynarodowej. Podczas swojej pracy miał okazję spotkać się osobiście z różnego rodzaju przypadkami reklamacyjnymi, które dzisiaj stanowią doskonałą bazę do dzielenia się wiedzą z innymi. Na swoim koncie ma również wiele wdrożeń projektów mających wpływ, na jakość i szybkość rozpatrywanych reklamacji. Prowadzi szkolenia dla firm jak również zajmuje się doradztwem przy projektowaniu i wdrażaniu procedur obsługi reklamacji oraz indywidualnym coachingiem pracowników.

Zapisz się na szkolenie już teraz pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pobierz formularz zgłoszenia na szkolenie: formularz

Sprawdź termin szkolenia otwartego: terminy szkoleń

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szkolenie z planowania strategicznego dotyczącego obsługi reklamacji

planowanie obsługi reklamacji

PLANOWANIE STRATEGICZNE W OBSŁUDZE REKLAMACJI


Cele szkolenia z planowania obsługi reklamacji:

Głównym celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat zarządzania obsługą reklamacji - planowania i umiejętnego wdrażania właściwych programów działania.

 


Korzyści dla uczestników szkolenia:

Po szkoleniu uczestnicy powinni:

 • Umiejętnie oszacować otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne dla obsługi reklamacji
 • Stworzyć misję i wizję dla obsługi reklamacji
 • Sprawnie posługiwać się narzędziami analitycznymi
 • Wypracować strategię i programy działania
 • Potrafić weryfikować wdrażaną strategię

 

Tematyka szkolenia z obsługi reklamacji i sytuacji konfliktowych:

 

 • ANALIZY STRATEGICZNE DLA REKLAMACJI
  • Analiza scenariuszowa dla reklamacji
  • Szacowanie sił wpływu na reklamacje
  • Kluczowe czynniki sukcesu w reklamacjach
  • Benchmarking obsługi reklamacji
  • Analiza doświadczenia i lojalności Partnerów
  • Analiza SWOT
 • FORMUŁOWANIE STRATEGII DLA OBSŁUGI REKLAMACJI
  • Określenie wizji i misji dla obsługi reklamacji
  • Strategie zarządzania reklamacjami
  • Wybór domeny strategicznej i strategii zarządzania reklamacjami
 • WDRAŻANIE STRATEGII ZARZĄDZANIA REKLAMACJAMI
  • Funkcjonalne programy działania
  • Zarządzanie portfelem projektów strategicznych
  • Mapa strategii
  • Kontrola realizacji strategii

 

Realizacja szkolenia:

Realizacja pełnego szkolenia zajmuje 3 dni (24 godzin).


Dodatkowe propozycje:

Zachęcamy do poszerzenia szkolenia o warsztat, na którym wspólnie z pracownikami zostanie dokonana ocena skuteczności obecnego systemu obsługi reklamacji, oraz zostaną wykreowane metod zwiększających jej efektywności. Dzięki wdrożeniu zmian wypracowanych podczas tego warsztatu firma może zyskać narzędzie przyspieszające i ulepszające obsługę reklamacji, jak również dające jej większą przewagę nad firmami konkurencyjnymi.

Uzupełnieniem do niniejszego szkolenia jest też szkolenie prezentujące wybrane techniki negocjacji w procesie reklamacji oraz techniki z języka perswazji - rozpoznawanie technik manipulacyjnych, skuteczna obrona oraz zwiększanie swojej przewagi. Po tej sesji pracownicy nie tylko będę starali się usatysfakcjonować Klienta, ale również wykorzystają reklamację do wymiernego zwiększenia sprzedaży i zminimalizowania kosztów.

 

Prowadzący szkolenie:

Andrzej Piróg Doświadczony Trener Biznesu - praktyk mający za sobą m.in. 5 lat pracy na stanowisku Menedżera ds. reklamacji w dużej korporacji międzynarodowej. Podczas swojej pracy miał okazję spotkać się osobiście z różnego rodzaju przypadkami reklamacyjnymi, które dzisiaj stanowią doskonałą bazę do dzielenia się wiedzą z innymi. Na swoim koncie ma również wiele wdrożeń projektów mających wpływ, na jakość i szybkość rozpatrywanych reklamacji. Prowadzi szkolenia dla firm jak również zajmuje się doradztwem przy projektowaniu i wdrażaniu procedur obsługi reklamacji oraz indywidualnym coachingiem pracowników.

Zapisz się na szkolenie już teraz pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pobierz formularz zgłoszenia na szkolenie: formularz

Sprawdź termin szkolenia otwartego: terminy szkoleń

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szkolenie z metod usprawniania obsługi reklamacji

 

usprawnienie obsługi reklamacji
CELE SZKOLENIA Z  ZAKRESU USPRAWNIENIA OBSŁUGI REKLAMACJI:

 

Głównym celem szkolenia jest wypracowanie skutecznych rozwiązań z zakresu obsługi reklamacji, przyspieszenie i usprawnienie procesów i procedur oraz stworzenie bardziej przyjaznego środowiska obsługi reklamacji dla Klientów.

 

TEMATYKA SZKOLENIA USPRAWNIENIE OBSŁUGI REKLAMACJI:

 

 • PROJEKTY CROSS-DEPARTAMENTALNE NAD ELIMINACJĄ REKLAMACJI
  • Praca zespołowa – zalety i metody
  • Błędy w pracy zespołowej i ich eliminacja
  • Zasady wprowadzania zmian w organizacji
 • ZARZĄDZANIE REKLAMACJAMI – ZESPÓŁ DOSKONALENIA JAKOŚCI
  • Zasady pracy Zespołu Doskonalenia Jakości
  • Metodologia rozwiązywania problemów 8D
  • Techniki i narzędzia:
   • Burza mózgów
   • Multi głosowanie
   • Diagram pokrewieństwa
   • Diagram przyczyny i skutku (diagram Ishikawy)
   • Lista sprawdzająca
   • Analiza Pareto
   • Karta przepływu
   • Diagram strzałkowy
   • Metoda 5 WHY
   • Inne narzędzia
 • USPRAWNIENIE OBSŁUGI REKLAMACJI
  • Przegląd procedur i procesów reklamacyjnych w organizacji
  • Warsztat nad usprawnieniem obsługi reklamacji
  • Rekomendacja skutecznych procedur obsługi reklamacji

 

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

 

Andrzej Piróg Doświadczony Trener Biznesu - praktyk mający za sobą m.in. 5 lat pracy na stanowisku Menedżera ds. reklamacji w dużej korporacji międzynarodowej. Podczas swojej pracy miał okazję spotkać się osobiście z różnego rodzaju przypadkami reklamacyjnymi, które dzisiaj stanowią doskonałą bazę do dzielenia się wiedzą z innymi. Na swoim koncie ma również wiele wdrożeń projektów mających wpływ, na jakość i szybkość rozpatrywanych reklamacji. Prowadzi szkolenia dla firm jak również zajmuje się doradztwem przy projektowaniu i wdrażaniu procedur obsługi reklamacji oraz indywidualnym coachingiem pracowników.

 

Zapisz się na szkolenie już teraz pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pobierz formularz zgłoszenia: formularz

 

Sprawdź termin szkolenia otwartego: terminy szkoleń

© 2016 ObslugaReklamacji.pl. All Rights Reserved. Designed By ARACHNEA - Znawcy Sieci (e-arachnea.biz)

Search